-
Kundeklausuler

 

-

Kundeklausuler

Kundeklausuler er meget populært blandt arbejdsgivere. Ved en kundeklausul forstås, at medarbejderen efter ansættelsesforholdet er ophørt ikke må tage arbejde hos de kunder medarbejderen har serviceret og/eller har haft kontakt med på forretningsniveau i sin ansættelsestid hos arbejdsgiveren. En kundeklausul omfatter som udgangspunkt medarbejderes ”egne kunder”. Hvis kundeklausulen tillige skal omfatte kunder herudover, skal de angives i en særskilt liste. En kundeklausul hindrer medarbejderens bevægelighed, men sikrer arbejdsgiveren mod, at kunden ikke ”stjæler” den gode medarbejder.

 

En kundeklausul gælder i den periode, der er aftalt i ansættelseskontrakten. Det typisk aftalte tidsrum for en kundeklausul er mellem 1-3 år.

 

Medarbejderen skal have ret til kompensation ved at påtage sig en kundeklausul. Det er ikke nødvendigt, at størrelsen af kompensationen fremgår. Hvis der intet er nævnt om kompensation, er kundeklausulen ugyldig. Kompensationen for de første tre måneder skal arbejdsgiveren betale sammen med den sidste månedsløn medarbejderen får udbetalt løn fra virksomheden, også kaldet engangsbeløbet. I den øvrige periode efter de første tre måneder, hvor medarbejderen er bundet af kundeklausulen, kan arbejdsgiveren fratrække den løn, som medarbejderen nu tjener i kompensationen. Det er dog alene løn fra andet passende arbejde, der kan fratrækkes. Ved passende arbejde forstås arbejde inden for det faglige område, som den ansatte er uddannet indenfor eller har haft beskæftigelse indenfor. Medarbejderen har pligt til at søge passende arbejde.

 

Kundeklausulen er ikke gældende, hvis ansættelsesforholdet opsiges af arbejdsgiveren, og der er således heller ikke ret til kompensation. Såfremt medarbejderen selv har givet rimelig anledning til opsigelsen, er medarbejderen fortsat bundet af kundeklausulen. Arbejdsgiveren kan opsige kundeklausulen med en måneds varsel til udløbet af en måned. Ved opsigelse kundeklausulen fra arbejdsgiveren, har medarbejderen krav på et engangsbeløb for de første tre måneder, såfremt fratrædelsen sker inden 6 måneder efter kundeklausulen blev opsagt. Kundeklausulen kan tillige opsiges efter medarbejderen er fratrådt med en måneds varsel til udløbet af en måned.

 

Kundeklausulen indeholder altid en konventionalbod for overtrædelse af kundeklausulen. Det er en betingelse, at boden er aftalt i kundeklausulen. Fordelen ved konventionalbod er, at arbejdsgiveren ikke skal bevise, at virksomheden har lidt et tab i forbindelse med overtrædelsen af kundeklausulen.

 

På Dokumenter.dk kan du købe udkast til ansættelseskontrakter med kundeklausuler.

 

Såfrem der er behov for juridisk bistand, kan SelskabsAdvokaterne kontaktes på +45 45 23 00 10,

eller man kan igennem www.advokatnoeglen.dk søge efter en advokat/advokatfirma.

 

-